LOKALSAMLING OG EIKER ARKIV

I lokalsamlingen finner du bøker, tidsskrifter, hefter og småskrift som gir mye informasjon om lokalsamfunnet vårt. Øvre Eiker har ikke en samlet gards- og slektshistorie, men biblioteket har en del  slektshistorie i form av bøker og hefter om enkelte slekter på Eiker. Biblioteket har også en del bøker, f. eks  gards- og slektshistorie fra andre kommuner i gamle Buskerud.

Hvis du ikke finner det du er ute etter, så kan vi hjelpe til med å skaffe materiale fra andre bibliotek eller søke i digitale kilder.

Eiker Arkiv er et lokalhistorisk privatarkiv for de to Eikerkommunene. Eiker arkiv avd. Øvre Eiker er samlokalisert med biblioteket.

Arkivleder er Bent Ek:
e-post: bent.ek@oeiker.no

Eiker arkiv er åpent for publikum:
Torsdag: 15.00-19.00
Fredag: 11.00-15.00

Eiker Arkiv har digitalisert en del materiale:

Sjekk også ut Eiker leksikon. Der kan du finne interessant stoff om Eiker.

Øvre Eiker biblioteks historie

Her finner du søk i andre lokalhistoriske kilder.

Translate »