LOKALSAMLING OG EIKER ARKIV

I lokalsamlingen finner du bøker, tidsskrifter, avisutklipp, fotografier m.m. som gir mye informasjon om lokalsamfunnet vårt.  Øvre Eiker har ikke en samlet gards- og slektshistorie, men biblioteket har en del  slektshistorie i form av bøker og hefter om enkelte slekter på Eiker.  Biblioteket har også en del  bøker, f. eks  gards- og slektshistorie fra andre kommuner i Buskerud.

Hvis du ikke finner det du er ute etter, ta gjerne kontakt med personalet. Vi  er behjelpelig med å skaffe bøker m.m. fra andre bibliotek.

Eiker Arkiv er et samarbeid mellom de to Eikerkommunene,  og det lokalhistorisk arkivet for Øvre Eiker komune har fått plass vegg i vegg med biblioteket. Arkivleder er Bent Ek. Nettsidene er i ferd med endres: nå arbeides det med nye nettsider som skal fungere optimalt både på PC, nettbrett og mobiltelefon, og der det åpnes for medvirkning fra brukerne. Imens vil de gamle nettsidene bli oppdatert svært sporadisk. Her er link til Eiker Arkivs nye nettsider.

Eiker Arkiv har digitalisert en del materiale:

Eiker ble delt i kommunene Øvre og Nedre Eiker i 1885. Dette ble  markert med et festarrangement på Fossesholm Herregård søndag 7. november 2010.  Litteraturviter Camilla Sørbye holdt foredraget: Hva leste folk på Øvre Eiker i 1885.

Sjekk også ut Eiker leksikon. Der kan du finne interessant stoff om Eiker.

Øvre Eiker biblioteks historie

Her finner du søk i andre lokalhistoriske kilder.

Translate »