LOKALSAMLING OG EIKER ARKIV

I lokalsamlingen finner du bøker, tidsskrifter, avisutklipp, fotografier m.m. som gir mye informasjon om lokalsamfunnet vårt.  Øvre Eiker har ikke en samlet gards- og slektshistorie, men biblioteket har en del  slektshistorie i form av bøker og hefter om enkelte slekter på Eiker.  Biblioteket har også en del  bøker, f. eks  gards- og slektshistorie fra andre kommuner i Buskerud.

Hvis du ikke finner det du er ute etter, ta gjerne kontakt med personalet. Vi  er behjelpelig med å skaffe bøker m.m. fra andre bibliotek.

Eiker Arkiv er et samarbeid mellom de to Eikerkommunene,  og det lokalhistorisk arkivet for Øvre Eiker komune har fått plass vegg i vegg med biblioteket. Arkivleder er Bent Ek.

Eiker Arkiv har digitalisert en del materiale:

Eiker ble delt i kommunene Øvre og Nedre Eiker i 1885. Dette ble  markert med et festarrangement på Fossesholm Herregård søndag 7. november 2010.  Litteraturviter Camilla Sørbye holdt foredraget: Hva leste folk på Øvre Eiker i 1885.

Sjekk også ut Eiker leksikon. Der kan du finne interessant stoff om Eiker.

Øvre Eiker biblioteks historie

Her finner du søk i andre lokalhistoriske kilder.

Translate »