Øvre Eiker bibliotek har mottatt oppmerksomhet for sitt arbeid rettet mot barn og ungdom. Det er Norsk Bibliotekforenings avdeling for barn og unge som deler ut Barne- og ungdomsbibliotekprisen.

Prisen skal deles ut annethvert år til et bibliotek som har utmerket seg i sitt tilbud mot barn og unge.

I tildelingen ble følgende lagt vekt på:

“Prisvinnerbiblioteket har valgt å satse på både tradisjonelle og utradisjonelle aktiviteter rettet mot flere aldersgrupper, de aller minste så vel som ungdom. Gjennom kreative lavterskeltilbud for barn, via kunnskapsformidling, lesestimulering og ungdommers medvirkning og egenaktivitet bidrar biblioteket til å oppfylle sitt samfunnsoppdrag som læringsarena og kulturformidler. Nominasjonene for dette biblioteket vektlegger både enkelte ansattes kvaliteter, men også bredden av kvalitativt gode tjenester; fra bokbamse til ballkjoleverksted.”

Les hele tildelingsteksten her: NBF Barn og unge tildeling BUB-pris.

Vi ønsker å takke alle som har nominert oss til prisen, alle som er trofaste og entusiastiske brukere av biblioteket, og alle som bidrar til at barn og ungdom opplever biblioteket som et godt sted å være.

 

 

Translate »