Lånereglement

Gratis
Det er gratis å låne for alle!

Bibliotekkort
Barn under 15 år må ha godkjenning fra foreldre/foresatte for å få bibliotekkort. Voksne får kort ved fremvisning av legitimasjon. Dette bibliotekkortet er nasjonalt, og kan brukes på alle bibliotek i hele landet. Det er korteiers ansvar å oppdatere kontaktinformasjon. Meld derfor alltid i fra til biblioteket om endring i e-postadresse og telefonnummer og ved flytting, og ved tap av kort. Nå kan du også få bibliotekkortet på mobilen, les mer om det her!

Mulig å forlenge lånetiden
To dager før forfall sendes det ut en påminnelse. Før lånet forfaller kan lånetiden forlenges via Mine side på nettsidene www.oeikbib.no eller ved å kontakte biblioteket.

Purregebyr
Hvis lånt materiale ikke leveres innen fristen, sendes det ut purring. Det er ikke gebyr på purring til barn under 15 år.
Den 4. purringen er også et varsel om erstatningskrav. Fra og med 7. januar er det nye gebyrsatser. Disse finner du her.

Erstatning
Dersom materialet ikke er levert etter den 4. purringen, sendes det erstatningskrav fra økonomiavdelingen i Øvre Eiker kommune.

Translate »