Reglement

Ordensregler
Alle som besøker biblioteket skal oppleve at det er et godt sted å være. Derfor må alle som oppholder seg her, overholde følgende ordensreglement:

  • Besøkende på biblioteket må opptre i samsvar med alminnelig god folkeskikk og norsk lov.
  • Det er ikke tillatt å oppholde seg på biblioteket i synlig ruspåvirket tilstand.
  • Det er ikke tillatt å innta rusmidler på biblioteket, med unntak av salg under bibliotekets arrangementer.
  • Førerhund/servicehund er tillatt på biblioteket. Andre dyr har ikke adgang.

Brudd på ordensreglementet kan føre til midlertidig bortvisning fra biblioteket. Politiet kan bli tilkalt for å foreta bortvisningen. Alvorlige eller gjentatte brudd på ordensreglementet kan føre til utestengning og/eller sperret lånekort for en lengre periode.

Bibliotekkort
Barn under 15 år må ha godkjenning fra foreldre/foresatte for å få bibliotekkort. Voksne får kort ved fremvisning av legitimasjon. Dette bibliotekkortet er nasjonalt, og kan brukes på alle bibliotek i hele landet. Det er korteiers ansvar å oppdatere kontaktinformasjon. Meld derfor alltid i fra til biblioteket om endring i e-postadresse og telefonnummer og ved flytting, samt ved tap av kort. Nå kan du også få bibliotekkortet på mobilen, les mer om det her!

Mulig å forlenge lånetiden
Før lånet forfaller kan lånetiden forlenges via Min side på nettsidene www.oeikbib.no eller ved å kontakte biblioteket. Dette gjelder såfremt det ikke er andre på venteliste.

Purregebyr
Hvis lånt materiale ikke leveres innen fristen, sendes det ut påminnelse om levering. Det er ikke gebyr på påminnelse. Etter tre påminnelser på sms/e-post sendes varsel om erstatningskrav, og du får også et gebyr på kr. 100,-.

Erstatning
Dersom materialet ikke blir levert eller er ødelagt etter varsel om erstatningskrav, får du et erstatningskrav fra økonomiavdelingen i Øvre Eiker kommune.

Dette reglementet er gjeldende fra 1.1.2022.

Translate »