Lånereglement

Gratis
Det er gratis å låne og alle kan få lånekort ved biblioteket.

Lånekort
Barn under 15 år må ha godkjenning fra foreldre/foresatte for å få lånekort. Voksne får lånekort ved fremvisning av legitimasjon. Dette lånekortet er nasjonalt, og kan brukes på bibliotek i hele landet. Meld alltid fra til biblioteket om endring i kontaktinformasjon og ved tap av kort. Nå kan du også få lånekortet på mobilen, les mer om det her!

Mulig å forlenge lånetiden
To dager før forfall sendes det ut en påminnelse. Før lånet forfaller kan lånetiden forlenges via MappaMi på nettsidene til oeikbib.no eller ved å kontakte biblioteket.

Purregebyr
Hvis lånt materiale ikke leveres innen fristen, sendes det ut purring. Det er ikke gebyr på purring til barn under 15 år.
Den 4. purringen er også et varsel om erstatningskrav. Fra og med 7. januar er det nye gebyrsatser. Disse finner du her.

Erstatning
Dersom materialet ikke er levert etter den 4. purringen, sendes det erstatningskrav fra økonomiavdelingen i Øvre Eiker kommune.

Translate »