Meråpent

Hovedbiblioteket i Hokksund ble i mai 2018 et meråpent bibliotek.

Vi har et åpent og tillitsbasert tilbud om fri tilgang til biblioteket, også når ansatte ikke er til stede. Det betyr at du kan benytte biblioteket fra klokka 7-22, hver dag hele året; hverdager, søndager og helligdager. For å få tilgang til meråpent bibliotek med lånekortet ditt, må du inngå en avtale om bruk med oss. Kom innom skranken, så hjelper vi deg.

For å kunne benytte deg av meråpent bibliotek, må du:

Være over 15 år
Ha nasjonalt lånekort med pinkode
Ha underskrevet avtale med biblioteket

Alt materialet i bibliotek er utstyrt med radiobrikker, slik at alarmen utløses hvis dere tar med en bok eller annet uten at utlån er registrert.
Dersom du tar med deg andre personer inn, er det du som har låst deg inn med lånekortet ditt som er ansvarlig for det som skjer i biblioteket mens dere er inne.

Bibliotekslokalet er videoovervåket.

Dersom du misligholder reglementet knyttet til meråpent bibliotek, kan biblioteket fjerne din adgangstillatelse.

Translate »