Meråpent bibliotek

Velkommen som bruker av Øvre Eiker biblioteks meråpne tilbud. Denne kontrakten gir deg over 15 år tilgang til biblioteket fra kl. 7:00 om morgenen til kl. 23:00 om kvelden hver eneste dag hele året. For å benytte tilbudet må du alltid registrere deg med bibliotekkortet før du går inn i lokalene. Trenger du hjelp må du komme i betjent åpningstid. I meråpent tid er biblioteket ubetjent.

Alle som besøker biblioteket skal oppleve at det er et godt sted å være. Derfor må alle som oppholder seg her, overholde følgende ordensreglement:

 

  • Besøkende på biblioteket må opptre i samsvar med alminnelig god folkeskikk og norsk lov.
  • Det er ikke tillatt å oppholde seg på biblioteket i synlig ruspåvirket tilstand.
  • Det er ikke tillatt å innta rusmidler på biblioteket, med unntak av salg fra Bibliotekbaren under bibliotekets egne arrangementer.
  • Førerhund/servicehund er tillatt på biblioteket. Andre dyr har ikke adgang.
  • Kontrakten og bibliotekkortet er personlig og det er kun du som kan bruke kortet som adgangskort. Brudd på dette vilkåret kan resultere i inndragelse av rett til bruk av meråpent bibliotek.
  • Foreldre/foresatte kan ta med seg barn under 15 år. For barnas trygghet kan de ikke etterlates alene i meråpen tid. Alle over 15 år må ha eget, oppgradert bibliotekkort.
  • Utstyr lånt i BUA kan kun leveres i betjent tid.

I den meråpne tiden er lokalene videoovervåket. Opptakene oppbevares trygt og slettes etter gjeldende reglement. Overvåkningen er av hensyn til din sikkerhet og som beskyttelse for bibliotekets inventar og utstyr.

Hærverk og brudd på ordensreglementet kan føre til midlertidig bortvisning fra biblioteket. Politiet kan bli tilkalt for å foreta bortvisningen. Alvorlige eller gjentatte brudd på ordensreglementet kan føre til utestengning og/eller sperret lånekort for en lengre periode.
Opphold på meråpent bibliotek skjer på eget ansvar.

Translate »