Meråpent bibliotek

Velkommen inn! Meråpent er et tillitsbasert tilbud som gir deg fri tilgang til bibliotekets samlinger og lokaler. Det betyr at du som bibliotekbruker kan komme inn og benytte biblioteket også når de ansatte ikke er tilstede. Du kan komme inn fra kl. 07.00 og være helt til kl. 23.00 alle dager i uka, hele året; hverdager, søndager og helligdager. For å få tilgang til meråpent bibliotek må du være over 15 år, oppgradere bibliotekskortet ditt og signere på en egen meråpentavtale. Kom innom skranken i betjent tid, så hjelper vi deg. I Øvre Eiker er det meråpent bibliotek i Hokksund og på Fiskum.

Alt materialet i bibliotek er utstyrt med radiobrikker. ad kan du selv låne og levere på de selvbetjente automatene våre. Men det er også slik at alarmen utløses hvis du tar med deg en bok eller annet utstyr uten at utlån er registrert.

Dersom du tar med deg andre personer inn, er det du som har låst deg inn med bibliotekkortet ditt som er ansvarlig for det som skjer i biblioteket mens dere er inne.

For din sikkerhet og for å sikre bibliotekets inventar og utstyr, er lokalet er videoovervåket. Vi følger nasjonale retningslinjer for videoovervåking.

Dersom du misligholder reglementet knyttet til meråpent bibliotek, vil biblioteket fjerne adgangstillatelsen. Hærverk blir automatisk politianmeldt.

Kontrakt for meråpen tilgang finner du her.

Translate »