Kjell Askildsen er vår egen novellemester! Han ble født i Mandal i 1929, og debuterte i 1953 med novellesamlingen “Heretter følger jeg deg helt hjem”. Askildsen er kjent for sitt fortettede, økonomiske språk, hvor ikke ett ord virker overflødig. Hans egen formulering – “det er altfor mange ord i omløp i verden” – passer derfor veldig godt for hans egen skrivemåte og bruk av språket. Mange av novellene hans tematiserer tilværelsens meningsløshet. Men han er en positiv pessimist, og mener at erkjennelsen av at livet er meningsløst, nettopp gir livet mening. Tematisk sirkulerer novellene i stor grad rundt mellommenneskelige relasjoner og de store livsspørsmål. Og gjennom sine nøkterne og treffsikre observasjoner av mennesket er de, ikke sjelden, foruroligende. Novellene er oversatt til mange språk.

 

 

En plutselig frigjørende tanke

Samlingen “En plutselig frigjørende tanke” består av 13 noveller: Måkeungene, Heretter følger jeg deg helt hjem, Gravøl, Sensommer, Møte, En rose er utsprunget, Mardons natt, Ingenting for ingenting, Solhatt, Ingrid Langbakke, Carl Lange, Thomas F’s siste nedtegnelser til allmennheten og En plutselig frigjørende tanke. Tittelnovellen ble første gang publisert i denne samlingen. De andre er hentet fra novellesamlingene “Heretter følger jeg deg helt hjem” (1953), “Kulisser” (1966), “Ingenting for ingenting” (1982) og “Thomas F’s siste nedtegnelser til almenheten” (1983). Til sammen danner disse novellene et bilde av en av de største prosaforfatterne i norsk etterkrigslitteratur. Betegnelse: Boka inneholder de 13 novellene Måkeungene, Heretter følger jeg deg helt hjem, Gravøl, Sensommer, Møte, En rose er utsprunget, Mardons natt, Ingenting for ingenting, Solhatt, Ingrid Langbakke, Carl Lange, Thomas F’s siste nedtegnelser til allmennheten og En plutselig frigjørende tanke, hentet fra novellesamlingene Heretter følger jeg deg helt hjem (1953), Kulisser (1966), Ingenting for ingenting (1982) og Thomas F’s siste nedtegnelser til almenhenten (1983).

 

 

Vennskapets pris

I denne syvende novellesamlingen kommer han med tolv nye noveller. Kjell Askildsen skildrer den indre uroen og det uforløste i møter mellom mennesker, og personene beveger seg ofte innenfor fastlagte mønstre, fanget i uutholdelige eller uavklarte situasjoner, uløste samtaler og øyeblikk av plutselig innsikt.

 

 

 

 

 

 

Hundene i Tessaloniki

Bildet av hundene i Tessaloniki som henger sammen etter at de har paret seg, er nok et av de mest kjente i Kjell Askildsens forfatterskap. I denne samlingen, som består av seks noveller, skildrer Askildsen mennesker nært knyttet sammen som har mistet evnen til å kommunisere med hverandre. “Hundene i Tessaloniki” utkom i 1996. Samme år mottok Kjell Askildsen Brages hederspris. Betegnelse: I denne novellesamlingen formidler forfatteren spillet, og underdialogen mennesker i mellom. Det fastlåste og avgrensede i menneskelige relasjoner vises idet det slår sprekker. Samlingen inneholder seks noveller.

 

 

 

 

Et deilig sted

I anledning Kjell Askildsens 90 årsdag den 30. september utgis det en antologi der inviterte lesere velger en novelle hver fra hans forfatterskap. Til sammen er det et tjuetalls noveller. Hver novelle har en begrunnelse av valget eller en kort kommentar om Askildsens prosakunst. Her er bidrag fra bl.a. Hanne Ørstavik, Gisken Armand, Tove Nilsen, Per Petterson, Lars Norèn, Helle Helle m.fl. Omtalen er utarbeidet av BS.

 

 

 

 

 

Samlede noveller

Kjell Askildsen (f. 1929) debuterte med novellesamlingen “Heretter følger jeg deg helt hjem” i 1953. Nå kommer alle novellene hans for første gang ut i samlet form, sammen med den nyskrevne novellen ‘Martin Hansens utflukt’, og med etterord av Henning Hagerup. Hagerup skriver bl. a. at Askildsen gir det anonyme mennesket identitet uten at grepet overdrives og hverdagssliteren blir gjort til overmenneske. “Han har en genuin, usentimental solidaritet med sine medmennesker, med de mindre synlige, anonyme menneskene som lever alt annet enn et begivenhetsrikt liv, men i siste instans med de fleste av oss.” Boken er en bibliofilutgave, og kan bestilles direkte fra forlaget. Betegnelse: Boken består av noveller fra samlingene: Heretter følger jeg deg helt hjem (1953), Kooperatøren (1954), Ung norsk prosa (1959), Kulisser (1966), Ingenting for ingenting (1982), Thomas F’s siste nedtegnelser til almenheten (1983), En plutselig frigjørende tanke (1987), Et stort øde landskap (1991), Hundene i Tessaloniki (1996) og Martin Hansens utflukt (1999).

 

 

Alf van der Hagen har skrevet en veldig god biografi om Kjell Askildsen:

 

Kjell Askildsen : et liv

Med “Kjell Askildsen. Et liv” videreutvikler Alf van der Hagen sin særegne blanding av intervju, biografi og memoarer. Van der Hagen har en unik evne til å lytte seg fram til det som er viktig, og Askildsen forteller mer åpent om livet sitt enn noen gang før: Om hvordan han som tolvåring ble med i motstandsbevegelsen og siden ble avhørt av Gestapo, om sin tid i Tysklandsbrigaden, om kjærlighet og ekteskap, skilsmisse og familieliv, om å være et Guds barn og så vende seg vekk fra religionen, om mørke perioder og store lidenskaper, og om hva litteraturen har betydd, og kan bety. Van der Hagen gjengir levende og elegant Askildsens livsanskuelse og syn på samfunn, politikk og religion, kunst og litteratur. NOMINERT TIL BRAGEPRISEN 2014.

Translate »