Skolene i Øvre Eiker får tilsendt invitasjon om klassebesøk på hovedbiblioteket. Tilbudet går spesielt ut til 2., 5. og 9. klasse, men de andre klassetrinnene er også velkomne. Det viktigste ved klassebesøket vil være formidlingen av et utvalg bøker som vi anbefaler. For øvrig er innholdet for besøkene:

2. trinn: Utdeling av lånekort og informasjon om Leseskogen
5. trinn: Bokprat og informasjon om Bokslukerprisen
9. trinn: Bokprat og informasjon om Uprisen og Faktafyk

Tidspunkt for klassebesøk er tirsdag, torsdag og fredag mellom kl. 9 og 11. Vi tar imot en klasse av gangen, med mindre annet er avtalt, og setter av en time per besøk. Ønsker dere å komme på besøk på filialene er tidene annerledes.

Kontaktperson for besøk i Hokksund: Marie Alming 

Kontaktperson for besøk på filialene: Åsa Ringborg (Skotselv) og Birger Brynildsen (Darbu)

 

Foto: Canva
Translate »