Fra og med 1. januar har vi endret regler for purregebyr på utlånt materiale.

Hvis lånt materiale ikke leveres innen fristen, sendes det nå ut en påminnelse om levering. Det er ikke gebyr på påminnelsen. Etter tre påminnelser på sms/e-post sendes varsel om erstatningskrav, og du får også et gebyr på kr. 100,-.

Dersom materialet ikke blir levert eller er ødelagt etter varsel om erstatningskrav er sendt ut, får du et erstatningskrav fra økonomiavdelingen i Øvre Eiker kommune.

Alle tidligere utestående gebyr vil bli slettet hvis materialet er levert. 
Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål!

 

Translate »