Alle skoleklasser og barnehagegrupper i kommunen har mulighet til å bestille bokkasser fra Øvre Eiker bibliotek. Bruk skjemaet for å sende bestilling. Vi har et begrenset antall med kasser, og sender derfor ikke ut bokkasser til enkeltelever.

Vær ute i god tid! Vi bør ha bestillingen 2 uker før du trenger materialet. Materialet pakkes i kasser og leveres til skolen via internposten.

Fyll ut skjemaet du finner her: Bestillingsskjema for bokkasser

Skolelånekort

Utlån blir registrert på skolens lånekort. Skolelånekort er forbeholdt lærere og ansatte som er fast ansatt ved grunnskolen i Øvre Eiker kommune, og registreres på skolens navn og den ansattes navn. Skolelånekortet gir rett til 6 ukers lånetid for bøker. Materiale som blir ødelagt eller tapt må erstattes.

 

Translate »