Birgithe Schumann-Olsen

Birgithe Schumann-Olsen

Biblioteksjef

Informasjon

Birgithe er biblioteksjefen og har kontoret sitt på hovedbiblioteket i Hokksund.
Telefonnummer: 415 27 507

Ann Kristin Bekk

Ann Kristin Bekk

Bibliotekar

Informasjon

Ann Kristin er bibliotekar ved hovedbiblioteket i Hokksund og ansvarlig for kombinasjonsfilialen på Fiskum.
Telefonnummer: 32251202

Birger Brynildsen

Birger Brynildsen

Biliotekar

Informasjon

Birger er bibliotekar ved hovedbiblioteket og ansvarlig for Vestfossen skolebibliotek.
Telefonnummer: 32251202

Berit Engebak

Berit Engebak

Bibliotekar

Informasjon

Berit er spesialbibliotekar ved hovedbiblioteket i Hokksund.
Hovedområde: barne -og ungdomsavdelingen.
Telefonnummer: 32251214

Inger Rinde Hvål

Inger Rinde Hvål

Bibliotekar

Informasjon

Inger er bibliotekar ved hovedbiblioteket i Hokksund.
Hovedområde: lokalhistorisk samling.
:

Eva Beate Laugerud

Eva Beate Laugerud

Bibliotekar

Informasjon

Eva Beate er ansvarlig for fredagsverkstedene for ungdom og hun er koordinator for de frivillige på biblioteket. Hun har også ansvar for språkkaféen og lånetilbudet til hjemmeboende Boken kommer.
Telefonnummer: 32251202

Lene Myrvold Velle

Lene Myrvold Velle

Bibliotekar

Informasjon

Lene jobber som bibliotekar ved hovedbiblioteket, og er ansvarlig for arrangementer, markedsføring og kommunikasjon/informasjon. Hovedområde: voksen skjønnlitteratur.
Telefonnummer: 32251202

Ivanka Zupanic

Ivanka Zupanic

Sekretær

Informasjon

Ivanka jobber som sekretær ved hovedbiblioteket i Hokksund.
Telefonnummer: 32251202

Rannveig Nymoen

Rannveig Nymoen

Bokbamse

Informasjon

Rannveig er alle barns Bokbamse.
Telefonnummer: 94163520

Åsa Ringborg

Åsa Ringborg

Bibliotekar

Informasjon

Åsa jobber som bibliotekar ved hovedbiblioteket i Hokksund. Hun er også ansvarlig for bibliotekfilialen i Skotselv og skolebiblioteket på Darbu skole.
Telefonnummer: 32251202

Translate »