Ordensregler

Ordensregler

Alle som besøker biblioteket skal oppleve at det er et godt sted å være. Derfor må alle som oppholder seg her, overholde følgende regler.
  • Besøkende på biblioteket må opptre i samsvar med alminnelig god folkeskikk og norsk lov.
  • Det er ikke tillatt å oppholde seg på biblioteket i synlig ruspåvirket tilstand.
  • Det er ikke tillatt å innta rusmidler på biblioteket, med unntak av salg under bibliotekets arrangementer.
  • Førerhund/servicehund er tillatt på biblioteket. Andre dyr har ikke adgang.

Brudd på ordensreglementet kan føre til midlertidig bortvisning fra biblioteket. Politiet kan bli tilkalt for å foreta bortvisningen. 

Alvorlige eller gjentatte brudd på ordensreglementet kan føre til utestengning og/eller sperret lånekort for en lengre periode.

 

Lette du etter lånereglene? 

Språkvelger